Monday, March 9, 2009

tanda jahiliah

Tanda–tanda jahiliah dalam diri

SALAH satu tuntutan buat seseorang manusia menjadi seorang Islam atau muslim yang sejati ialah meninggalkan segala nilai-nilai jahiliah. Kerana itu, setiap mukmin dituntut untuk memasuki Islam secara kaffah atau menyeluruh.

Hakikat ini ditandai dengan firman Allah swt. yang bermaksud: “Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Menurut riwayat, ayat itu diturunkan Allah sebab ada sekelompok sahabat yang mulanya beragama Yahudi telah meminta kepada Nabi Muhammad saw agar dibolehkan mereka merayakan atau memuliakan hari Sabtu dan menjalankan ajaran kitab Taurat.

Lantaran itu, turunlah ayat ini yang tidak membolehkan seseorang yang telah mengaku beriman tetapi masih berperilaku sebagaimana perilakunya pada masa jahiliah.

Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis baginda yang diriwayatkan oleh Muslim, bermaksud: “Empat perkara pada umatku dari perkara jahiliah yang mereka tidak meninggalkannya, iaitu membanggakan darjat keturunan, mencela keturunan, meminta hujan dengan binatang dan meratapi mayat.”

Sesungguhnya, daripada pengertian hadis di atas, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahawa daripada sekian banyak tanda, ada empat tanda muslim jahiliah yang disebutkan oleh Rasulullah. Hal ini memang harus kita fahami dengan baik agar model kehidupan jahiliah itu tidak kita jalani.

Sahabat baginda, Saidina Umar Ibn Khattab, pernah menyatakan: “Kalau engkau hendak menghindari jahiliah, kenalilah jahiliah itu.”

Membanggakan Keturunan:
Kita harus ingat bahawa kemuliaan dan ketakwaan seseorang itu bukan diukur dengan keturunan secara automatik. Oleh sebab itu, kalau kita ingin membanggakan atau memuliakan seseorang, bukanlah kerana keturunannya tetapi kerana iman dan amal solehnya.

Namun, apa yang boleh kita lihat ini agak berbeza dan sebaliknya. Tidak sedikit orang yang terpilih menjadi pemimpin secara automatik dengan sebab keturunannya.

Contohnya, kalau ayahnya seorang raja, maka anaknya secara automatik akan menjadi raja juga meskipun anak berkenaan belum tentu mampu menjadi raja, bahkan sebenarnya ada orang lain yang lebih layak untuk menjadi raja.

Begitu juga kalau ayahnya seorang ketua dalam sesebuah organisasi. Anaknya juga akan menjadi pemimpin organisasi berkenaan setelah ayahnya meninggal dunia. Selalunya, ini semua disebabkan oleh status ayahnya dulu yang menimbulkan rasa segan dan ingin membalas jasa lalu terlantiklah anaknya sebagai pengganti.

Hal sebegini banyak berlaku dalam negara yang menggunakan sistem berkerajaan. Cara ini tidaklah menjadi satu kesalahan yang besar sekiranya anak itu memang berkemampuan menjadi seorang pemimpin setara dengan pimpinan yang telah ditunjukkan oleh ayahnya. Tetapi amatlah malang sekiranya pencalonan anak sebagai pemimpin lantaran ayahnya bekas seorang pemimpin.

Di samping itu, membanggakan keturunan dalam bentuk tidak menghukum orang keturunan ningrat atau yang berdarah mulia apabila mereka melakukan kesalahan, bahkan kesalahan itu cenderung pula ditutup.

Apabila orang biasa melakukan kesalahan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya jauh lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang berdarah mulia tadi.

Ini adalah satu bentuk ketidakadilan yang sewajarnya dijauhkan. Tersebut dalam sebuah riwayat, ketika sahabat bertanyakan soal ini, Rasulullah menegaskan: “Seandainya anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya.”

Mencela keturunan:
Harus kita akur bahawa kemuliaan seseorang itu harus kita ukur dengan tingkat ketakwaannya kepada Allah. Oleh yang demikian, seseorang muslim tidak dibenarkan mencela orang lain dengan sebab keturunan.

Misalnya, kalau bapa atau ibunya tidak baik, maka kita boleh menganggap anak-anaknya juga tidak baik, lalu kita mencelanya, dan begitu juga sebaliknya. Memang adakalanya bila orang tua tidak baik, anaknya juga ikut menjadi tidak baik, namun kita tidak boleh menganggap semuanya seperti itu. Ada juga yang ibu bapa amat tidak senonoh tetapi anak-anaknya pula bersopan dan amat baik.

Menurut cacatan sejarah, pada zaman jahiliah, mencela keturunan merupakan perkara yang biasa terjadi, bahkan seringkali permusuhan seseorang dengan orang lain akan berlanjutan turun-temurun kepada anak cucu.

Islam bawaan junjungan saw tidak membenarkan perlakuan mencela orang lain sedemikian rupa, apalagi atas alasan keturunan kerana boleh jadi yang dicela sebenarnya lebih baik daripada yang mencela.

Dalam soal ini, Allah berfirman, maksudnya: “Hai orang yang beriman, janganlah suatu kaum memburuk-burukkan kaum yang lain (kerana) boleh jadi mereka (yang diburuk-burukkan) itu lebih baik dari mereka (yang memburuk-burukkan) dan jangan pula wanita memburuk-burukkan wanita lain kerna boleh jadi wanita (yang diburuk-burukkan) lebih baik daripada wanita (yang memburuk-burukkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelaran-laran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim.”

Meminta diturunkan hujan melalui binatang:
Nikmat anugerah Allah swt. dengan turunnya hujan yang cukup adalah dambaan manusia dalam kehidupan di atas dunia ini kerana dengan demikian, di samping akan terpenuhnya keperluan terhadap air yang memang sangat penting bagi manusia, juga dapat terpenuhnya bekalan air bagi aktiviti pertanian dan penternakan serta lingkungan hidup akan terasa lebih nyaman.

Kemarau yang panjang pula akan mengakibatkan semakin panas suhu udara dan mengurang atau mengeringkan sumber air bagi manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lantaran itu, Islam mengajar umatnya supaya meminta hujan kepada Allah dengan cara melaksanakan solat istikharah.

Namun, dalam kehidupan masyarakat kita, terdapat budaya yang amat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, terutama dalam kaitan meminta hujan.

Di kampung-kampung terpencil, masih ada yang meminta hujan melalui binatang. Mereka akan menyiram kucing dengan air dan sebagainya. Dengan cara itu, mereka berpendapat hujan akan turun. Sesungguhnya, perbuatan semacam ini bukan hanya mengganggu binatang tetapi juga dapat merosakkan keyakinan yang bersih, sesuatu yang harus selalu dipelihara oleh setiap muslim agar keyakinannya tidak bercampur dengan kemusyrikan.

Lantaran itu, apabila ada seorang muslim meminta hujan dengan perantaraan binatang maka keyakinan dan perilakunya itu bermakna masih bersifat jahiliah.

Meratap dan meraung di hadapan mayat:
Setiap yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati apabila tiba ajalnya. Kematian adalah satu perkara yang biasa. Setiap dari kita pasti akan mencapai detik kematian, cepat atau lambat berserahlah kepada Yang Maha Mengetahui.

Sewaktu ada anggota keluarga kita, orang yang kita cintai atau tokoh masyarakat yang menjadi penaung kita dalam kebaikan meninggal dunia, kesedihan atas kematian mereka adalah sesuatu yang mungkin terjadi.

Bahkan, menurut sebuah riwayat, Saidina Umar Ibn Khattab ketika dikhabarkan bahawa Rasulullah wafat, berasa tidak percaya. Lantaran itu, dengan pedang terhunus di tangan, beliau lantang berkata: “Kalau ada sesiapa yang menyatakan Rasulullah saw sudah wafat, akan aku tebas batang lehernya.”.

Mendengar kenyataan itu, dengan segera Abu Bakar as-Sidiq menenangkan Saidina Umar dan menegaskan bahawa Rasulullah memang telah wafat.

Bersedih di atas kematian seseorang memang dibolehkan tetapi kesedihan yang berlebihan sehingga meratap dan meraung dengan memukul-mukul badan, kepala, muka, menarik-narik rambut dan mengucapkan kata-kata yang menggambarkan tidak adanya rasa yakin atau percaya kepada Allah adalah sesuatu yang tidak dibenarkan.

Ini kerana di dalam kitab hadis Riyadush Shalihin, Rasulullah menganggap orang seperti itu sebagai orang yang bukan umat baginda. Melalui sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, baginda bersabda yang bermaksud: “Bukan dari golonganku orang yang memukul-mukul pipi, merobek saku dan menjerit dengan suara kaum jahiliah.”

Meratapi sehingga meraung di hadapan mayat terjadi kerana seseorang itu tidak menerima kematian orang yang diratapinya itu. Seharusnya dia perlu akur bahawa kematian tidak mampu ditolak oleh sesiapa pun yang bergelar makhluk-Nya.

Apa yang seharusnya seseorang yang hidup lakukan ialah menjadikan kematian itu sebagai satu tazkirah, pedoman, peringatan, iktibar dan sebagainya supaya melebihkan amal ibadah yang baik kerana dia juga akan menyusul ke alam lahud suatu ketika nanti.

Akibat terlalu sedih, kita dapati ada sesetengah orang yang sanggup membangunkan tanah kuburan dengan pelbagai monumen dengan alasan lambang kasih sayang, cinta, rindu dan sebagainya meskipun terpaksa mengeluarkan belanja yang besar.

Ada juga yang menganggap roh seseorang yang sudah mati itu sebagai keramat, wali Allah, lalu beberapa gelaran pun diwujudkan seperti Tok Serban Hijau, Syeikh Panglima Hitam, Tok Syeikh Serban Panjang Ke Tanah, Wali Allah Syeikh Haji Patani dan lain-lain lagi.

Mereka akan berdoa dengan meminta bantuan kepada orang yang sudah mati, meminta disihatkan daripada pelbagai penyakit, meminta dimurahkan rezeki, meminta air penawar, air penerang hati dan sebagainya.

Bahkan, ada juga kuburan ini ditutup dengan kelambu, dipasangkan kain langsir, dipagarkan dan disediakan air minum di atasnya. Ini semua tidak pernah dibenarkan di dalam Islam.

Apabila ada kaum muslimin melakukan hal seperti itu, bermakna dia masih melakukan amalan-amalan kejahiliahan yang amat menyimpang jauh daripada landasan agama Islam yang sebenarnya.

Sebagai seorang Islam, kita harus menjauhi dan meninggalkan segala amalan kehidupan yang tidak sejajar dengan nilai-nilai Islam. Lantaran itu, marilah kita membuang semua amalan sedemikian supaya kita tidak tergolong di dalam mempraktikkan tugas manusia jahiliah.

No comments:

Post a Comment